تفرجگاه ساحلی ساحل گیسوم

ساحل شنی  آرام و زیبای گیسوم، برای همه نوع گردشگری جالب و لذت بخش است و  امکانات رفاهی و تفریحی آن این لذت را دو چندان می کند.

در این ساحل برای آرامش می توان برروی شن های نرم قدم زد، برای هیجان، جت اسکی را تجربه کرد و یا تنی به آب زد و خستگی عمر و راه را شسته و جانی دوباره گرفت.